Status

Applicatie beschikbaar

Online

SMS-OTP beschikbaar

Op dit moment werkt het inloggen via SMS (SMS-OTP) naar behoren.
Sign-in using SMS-OTP is currently fully operational.

Online

Applicaties

Op dit moment zijn de volgende storingen bij applicaties bekend

De SSO Rabobank PGGM werkt momenteel niet naar behoren

De SSO Pensioenfonds Kappers werkt momenteel niet naar behoren

De SSO Helpdesk Loket.nl werkt momenteel niet naar behoren

De SSO Trello werkt momenteel niet naar behoren