Inleiding

Volgens de wet Meldplicht datalekken is SecureLogin verplicht om melding te maken van datalekken.

Beleid

Het beleid van SecureLogin inzake datalekken is eenduidig. In elk geval van datalekken, hoe klein de twijfel ook is, is de medewerker van SecureLogin verplicht om melding te maken aan de directe manager.
Het management zal de zaak hierna (extern laten) onderzoek en daarna de noodzakelijke stappen zetten.

Gevolgen

In het geval dat de medewerker verzuimt een mogelijk datalek te melden binnen 2 uur nadat hij/zij hier op is gewezen/achter gekomen kunnen hier door het management van SecureLogin proportionele gevolgen aan verbonden worden.

Termen:

  • SecureLogin SecureLogin B.V. geregistreerd bij de KVK onder nummer 60076712
  • Medewerker Elke partij die een dienst uitvoert voor/namens SecureLogin. Dit zijn bijvoorbeeld gecontracteerde medewerkers, ZZP’ers, externe bureaus etc.
  • Meldplicht datalekken De uit artikel 43a van de Wet bescherming persoonsgegevens bedoelde meldplicht