Meldplicht

Inleiding

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is SecureLogin verplicht om melding te maken van datalekken.

Beleid

Het beleid van SecureLogin inzake datalekken is eenduidig. In elk geval van datalekken, hoe klein de twijfel ook is, is de medewerker van SecureLogin verplicht om melding te maken aan de directe manager.
Het management zal de zaak hierna (extern laten) onderzoeken en daarna de noodzakelijke stappen zetten.

Gevolgen

In het geval dat de medewerker verzuimt een mogelijk datalek te melden binnen twee uur nadat hij/zij hier op is gewezen/achter gekomen kunnen hier door het management van SecureLogin proportionele gevolgen aan verbonden worden.

In onze Algemene Voorwaarden en Verwerkersovereenkomst zijn de precieze reguleringen inzake meldplicht opgenomen. Deze kunt u via support@securelogin.nu ter inzage bij ons opvragen. Uit bovenstaande samenvatting van ons beleid kunnen geen rechten worden ontleend.

Ervaar het gemak van SecureLogin

  • Meer dan 200 koppelingen inbegrepen
  • Volledig te personaliseren
  • Veilig met tweetraps authenticatie
  • IP whitelisting mogelijk
  • Stuur notificaties naar je gebruikers